Schuco-varianto tankstation  Logo schuco-varianto.nl

Schuco Varianto 3010/21 Autom. kruising

De schuco Varianto 3010/21 Automatische kruising is een mechanische kruising die het verkeer veilig kan doorgeleiden. Het systeem is heel simpel. Als er een auto nadert via de zijde met de rode pion, wordt deze auto tegen gehouden door de rode pion. op het moment dat er een auto van af de zijde komt waar geen pion staat kan de auto het kruispunt oversteken. Aan de andere zijde van dit kruispunt staat een groene pion. Op het moment dat de auto langs deze pion rijd wordt de pion weggeduwd en daarmee ook de rode. Dan kan de auto die gestopt werd door de rode pion automatisch zijn weg vervolgen.

Schuco Varianto 3010/21 Autom. kruising

we use wextreeme visitcount (www.webxtreeme.eu)